Πληροφορίες και Όροι Συμμετοχής - ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΟΠΑ Οκτώβριος 2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(*Παρακαλούμε διαβάστε τις προσεκτικά πριν δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση)

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 και ώρες 10.00-17.00. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα της εκδήλωσης καθώς και για το προφίλ των επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος με ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που θα έχουν καταχωρήσει στο σύστημα υποβολής αιτήσεων καθώς και μέσω ανακοίνωσης η οποία θα δημοσιευθεί τόσο στο site του Γραφείου Διασύνδεσης ΟΠΑ όσο και σε όλα τα social media του Γραφείου.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και απόφοιτους των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σπουδών, υποψήφιους διδάκτορες ή κατόχους διδακτορικού διπλώματος καθώς και εκπαιδευόμενους ή εκπαιδευμένους του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΟΠΑ. Η ακρίβεια των στοιχείων που θα υποβληθούν στην αίτηση συμμετοχής στην εκδήλωση μεταξύ των οποίων και η ιδιότητα των συμμετεχόντων, μπορούν να ελεγχθούν με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4, Ν. 1599/1986).

Η δήλωση συμμετοχής στην εκδήλωση καθώς και η καταχώρηση του βιογραφικού σημειώματος πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας στη σελίδα Εγγραφή στις «Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ – Οκτώβριος 2023».

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή στην εκδήλωση, θα πρέπει να έχουν διαβάσει προσεκτικά την παρούσα ανακοίνωση. Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να δηλώσει συμμετοχή στην εκδήλωση θα πρέπει στο τελευταίο βήμα της αίτησης να κατεβάσει και να συμπληρώσει ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες είτε το πρότυπο προτεινόμενο βιογραφικό σημείωμα είτε κάποιο άλλο δικής του επιλογής. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αίτησης συμμετοχής, θα πρέπει να το «ανεβάσει» ηλεκτρονικά στο τελευταίο στάδιο της αίτησης. Τα βιογραφικά σημειώματα όλων των συμμετεχόντων θα καταχωρηθούν σε βάση δεδομένων (database) η οποία θα παραμένει ενεργή έως την 1η Οκτωβρίου 2024.

Στα βιογραφικά σημειώματα  έχουν πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  όλες οι συμμετέχουσες στην εκδήλωση εταιρείες αλλά και όσες συνεργαζόμενες με το Γραφείο Διασύνδεσης εταιρείες υποβάλλουν σχετικό αίτημα. Οι χρήστες του συστήματος δύναται να μεταβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα οιαδήποτε στιγμή έως και την 1η Οκτωβρίου 2024 οπότε και θα παραμείνει ενεργό το σύστημα ώστε οι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων να έχουν στη διάθεση τους διαρκώς επικαιροποιημένα βιογραφικά σημειώματα με σκοπό την στελέχωση θέσεων εργασίας. Συνεπάγεται ότι αν για παράδειγμα χρήστης με ιδιότητα αποφοίτου είναι άνεργος και βρει εργασία, έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει εκ νέου είσοδο στο σύστημα ώστε να ενημερώσει το βιογραφικό του με βάση τη συγκεκριμένη μεταβολή της ιδιότητας του. Αντίστοιχα χρήστης του συστήματος με ιδιότητα μεταπτυχιακού φοιτητή του οποίου η κατάσταση  μεταβληθεί κατά το διάστημα αυτό λόγω κτήσης μεταπτυχιακού τίτλου, θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει εκ νέου είσοδο στο σύστημα ως απόφοιτος, να συμπληρώσει τη φόρμα ως ζητείται και να ανεβάσει βιογραφικό σημείωμα με βάση τη νέα ιδιότητα.

Υποβολή αίτησης συμμετοχής στην εκδήλωση συνεπάγεται αυτόματα πως ο υποψήφιος έχει διαβάσει και αποδέχεται τους παραπάνω όρους καθώς και όσους ακόμη περιγράφονται σε επόμενες παραγράφους.

Ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εκδήλωση είναι απεριόριστος.  Με το πέρας της υποβολής αίτησης και την καταχώρηση του βιογραφικού σημειώματος, αποστέλλεται αυτοματοποιημένο επιβεβαιωτικό μήνυμα επιτυχούς υποβολής της αίτησης (παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά και την ανεπιθύμητη (spam) αλληλογραφία στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο για τον σκοπό αυτό). Αναλυτική ενημέρωση για τις εταιρείες που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση καθώς και το εταιρικό τους προφίλ, θα αναρτηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου καθώς και την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Γραφείο Διασύνδεσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ελπίδος 13 (πεζόδρομος), πλατεία Βικτωρίας,  104 34, Αθήνα

Τηλ.: 210 8203 819 – 210 8203 825

Email: career@aueb.gr

Site: www.career.aueb.gr

Στελέχη: Κούκης Βίκτωρας  & Παναγιωτίδου Αγγελική